Skip to content

Välkommen till NOAK

Norra Skärgårdens Allmänna Konstförening

OBS! Förlängt anmälningsdatum: Söndagen den 24 september

raimo3

Alla är välkomna att bli medlemmar

Vi är en konstförening, där alla som vill är välkomna att bli medlemmar.

Vårt syfte är att väcka, underhålla och bredda intresset för konst i vid bemärkelse. Förutom måleri och skulptur kan det exempelvis handla om konsthantverk, fotografi och arkitektur.

Som medlem får du en vinstchans i vårt konstlotteri och möjlighet att delta i programaktiviteter.

Vi är en allmännyttig ideell förening med säte i Öckerö kommun.

Bli medlem

Våra medlemmar är de första som får information om arrangemang som vi anordnar, vilket innebär att du som medlem ges möjlighet att hinna boka din plats i aktiviteter med begränsat antal deltagare innan dessa tar slut. Som medlem får du även en lott i det konstlotteri vi anordnar i slutet av året.

Medlemskapsavgift för 2023 är 250 kr.

TECKNA OCH MÅLA!

teckna (1 av 1)