Skip to content

Om NOAK

Föreningens syfte är att:

  • väcka, vidga och verka för ökat intresse och engagemang för konst- och konstupplevelser
  • arrangera utställnings- och studiebesök hos konstnärer och på muséer, gallerier
  • ordna studiecirklar, konstutställningar och föreläsningar
  • köpa in konst och konsthantverk till vinster i det årliga medlemslotteriet

Våra medlemmar är de första som får information om arrangemang som vi anordnar, vilket innebär att du som medlem ges möjlighet att hinna boka din plats i aktiviteter med begränsat antal deltagare innan dessa tar slut.

Som medlem får du även en lott i det konstlotteri vi anordnar i slutet av året.

Vår förhoppning är att såväl du som redan är aktiv konstnär, som du som förgyller din fritid med kreativt skapande och du som enbart är intresserad av att vistas i detta sammanhang och vill umgås med andra som är intresserade av konst och konsthantverk kommer att vilja vara med.

Läs gärna igenom våra stadgar och vår integritetspolicy.

Ekonomi

Uppstarten av vår allmänna konstförening skedde i dialog med kultur- o fritidsförvaltningen på Öckerö kommun och Folkuniversitetet i Göteborg.

Öckerö kommuns kultur- och fritidsförvaltning stöttar vår verksamhet

Föreningens bankkonto samt några därtill hörande tjänster finns i Swedbank

Vid ekonomiska frågor kontakta föreningens kassör via kassor@noak-ockero.se

Styrelse

Styrelsens sammansättning, enl. beslut vid NOAKs årsmöte den 29 februari 2024

Iréne Johansson (ordförande)
Kristina Jonasson (kassör)
Siv Simonsson (sekreterare)
Helene Forsne Tunesson
Brittmari Hagmarker
Ingela Clarys Fd Bryngelsson
Ylva Nilsdotter

Marianne Sernhede (suppleant)
Helene Sjödal (suppleant)

Lite historik:
Under hösten 2015 bestämde Konstkluster styrelse att konstföreningens arbetsnamn skulle vara NOAK,

som förkortning för NOrra skärgårdens Allmänna Konstförening.

Hos Lokala skattemyndigheten har NOAK därför ända fram tills hösten 2020 varit registrerat som namnet ‘Konstkluster’

med organisationsnummer: 802494-9789

I slutet av oktober 2020 togs ett stämmobeslut i en extra årsstämma om att göra en namnändring i organisationsnummerregistret, så att vi framöver även juridiskt och administrativt heter Norra skärgårdens allmänna konstförening.

Hos Lokala skattemyndigheten är vårt organisationsnummer alltjämt  802494-9789, och efter majoritetsbeslutet 2020-10-28, så är alltså numera vårt officiella namn Norra skärgårdens allmänna konstförening även i samtliga kontakter med alla myndigheter.

Vill du veta mera?

Historik