Skip to content

Bli medlem i NOAK

Medlemskapsavgift för 2023 är 250 kr. Eventuell förändring av årsavgift beslutas på årsmöte, som infaller året innan ändring kommer att ske.

Medlemskap sker kalenderårsvis.

Vill du bli medlem?

Välj något utav följande 3 sätt att bli medlem:

…och betala in medlemsavgiften.

Inbetalning

Inbetalningar till ’Norra skärgårdens allmänna konstförening’, NOAK, sker på något av nedanstående sätt. Vår rekommendation är att du noggrant noterar vad din inbetalning avser ex medlemsavgift, kursavgift etc i kombination med ditt namn. Vi har tyvärr ingen möjlighet att spåra inbetalningar som inte tydligt visar avsändare.

  • Bankkonto: 8105-9 944 571 104-8
  • Bankgiro: 5021-5045
  • Swish: 123 528 87 09

Vid inbetalning av medlemsavgift, skriv i meddelandefältet vad inbetalning gäller. Skriv exempelvis: NOAK år2023 FörnamnEfternamn

Vid ekonomiska frågor kontakta föreningens kassör via kassor@noak-ockero.se

Du kommer att börja få förhandsinbjudan till våra arrangemang, först efter det att både medlemsblankett och inbetalning har inkommit till oss.