Skip to content

I samband med konstutlottningen i december 2016 ombads medlemmarna uttrycka vad de ville att föreningen skulle fokusera på under 2017 och framåt. Detta underlag använder nu styrelsen som en bas för att planera och iscensätta verksamhetsåret 2017.
Se denna fil för hela resultatet: Sammanställning

2017-03-09 torsdag kl 18:30 Träffpunkten, Solhöjden Öckerö
Årsmöte

2017-03-28 — .. 5 tisdagskvällar på Hedens skola, Hönö
Studiecirkel Teckna med NOAK

2017-04-05 onsdag 18:00 Smedjegatans ateljé i Göteborg
Ateljébesök hos Thomas Willard

2017-05-03 onsdag 18:30 Anitas ateljé på Hälsö
Ateljébesök hos Anita Steiner

2017 under slutet av maj månad utskickas röstningsmail
Inkomna logga-förslag

2017 några utomhusträffar under sommar o tidig höst på Hönö
Naturmålning

2017-09-03 söndag 14:00-16:00 Färjenäs konstverkstad i Göteborg
Ateljébesök hos Morgan Ekerås

2017-09-30 — .. 3 lördagsförmiddagar på Hedens skola, Hönö
Studiecirkel Måla stilleben med NOAK

2017-10-11 onsdag 17:00 Bildverkstan på Ringön i Göteborg
Ateljébesök hos Jürgen Asp

2017-11-19 söndag 14:00 Ångpannegatans ateljé i Göteborg
Ateljébesök hos Alexandra Hedberg

2017-11-23 torsdag kl 17:00 Utställningshallen, Öckerö bibliotek
Konstutlottningskväll

Folkuniversitetet i Göteborg