Skip to content

Under hösten-vintern 2020 fortsätter vi i vår strävan att försöka hjälpa till med att bromsa spridningen av Coronaviruset* och ställer därför in delar av vår verksamhet.

'* viruset benämns severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), och sjukdomen ”COVID-19” (COrona VIral Disease)

Vi informerar löpande – här på vår hemsida – om vilka utav våra träffar/arrangemang som drabbas.

2020-02-08 — .. 7 st lördagsförmiddagar på Hedens skola, Hönö
Studiecirkel Teckna & måla med NOAK
Vårens resterande träffar är inställda pga Corona.

2020-02-27 torsdag kl 18:00 Nya Kroken i Klôva
Årsmöte

2020-04-15 onsdag kl 18:00 Sockerbruket/Klippan i Göteborg
Ateljébesök hos Lars Eje Larsson
Inställt pga Corona.

2020-04-25 — .. 2 st heldagar i bildsalen på Hedens skola, Hönö
Helgkurs i akvarell med Morgan Ekerås som kursledare
Inställt pga Corona.

2020-05-12 — 2020-06-26 Utställningshallen, Öckerö bibliotek
Konstutställning/vårsalong av NOAKs medlemmar
Inställt pga Corona.

2020-06-24 onsdag kl 09:30 Hyppeln – i Göteborgs norra skärgård
Vandring på Hyppeln

2020-07-30 — .. 4 st torsdagar kl 11:00 på Hönö
Naturmålning med Sigvard Kunni

2020-10-03 — .. 2 st heldagar i bildsalen på Hedens skola, Hönö
Helgkurs i akvarell med Morgan Ekerås som kursledare
Inställt pga Corona.

2020-10-28 namnändringsfråga till medlemmarna
Extra årsmöte

2020 i okt/nov? Sockerbruket/Klippan i Göteborg
Ateljébesök hos Lars Eje Larsson
Inställt pga Corona.

2020-12-10 torsdag kl 17:00 Utställningshallen, Öckerö bibliotek
Konstutlottningskväll
Inställt pga Corona.

2020-12-19 lördag Utställningshallen, Öckerö bibliotek
Vernissage Vintersalong för NOAKs medlemmar
Inställt pga Corona.